Σαμάνικη ενεργειακή Ιατρική

Η Σαμάνικη ενεργειακή ιατρική είναι μια ολιστική θεραπεία. Αφορά την θεραπεία σώματος, πνεύματος και ψυχής. Προέρχεται από τις θεραπευτικές τεχνικές των σαμάνων του Περού τις οποίες έφερε και διέδωσε στην Δύση ο AlbertoVilloldo μετά από πολυετή παραμονή του στο Περού.

Οι σαμάνοι πιστεύουν ότι όλα ταψυχολογικά ή σωματικά πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε έχουν την προέλευση τους στο Ενεργειακό μας σώμα. Οποιοδήποτε τραύμα μας αποτυπώνεται εκεί και αν δεν επουλωθεί με τον καιρό εκδηλώνεται ως ασθένεια ή ως κάποιο πάγιο αρνητικό συναίσθημα πχ φόβος θυμός κτλ.

Βασική τεχνική της Σαμάνικης ενεργειακής θεραπείας είναι το «Illumination». Η τεχνική αυτή μας επαναφέρει σε ισορροπία, στην κατάσταση που οι σαμάνοι ονομάζουν ayni. Μετουσιώνει τις βαριές ενέργειες του θεραπεύομενου σε φως. Αυτό σημαίνει ότι απελευθερωνόμαστε από τα τραύματα μας και τα μετατρέπουμε σε πηγές δύναμης και γνώσης. Εκείνο που κάποτε κατέθλιβε κάποιον μπορεί να μετατραπεί σε νεοαποκτηθείσα ειρήνη και συναίσθηση.

Η τεχνική «Illumination» δουλεύει μέσα από τρείς δρόμους. Κατά πρώτονκαθαρίζει το τσάκρα που είναι συνδεδεμένο με το τραύμα ώστε να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Κατά δεύτερον απομακρύνει το αποτύπωμα του τραύματος από το ενεργειακό σώμα του θεραπεύομενου. Τέλος φωτίζει το τσάκρα ώστε το τραύμα να αντικατασταθεί με καθαρό φως.

Μετά την θεραπεία ο θεραπεύομενος βρίσκεται σε μια κατάσταση γαλήνης και ευεξίας. Έχοντας πια υπερβεί τα τραύματα του είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι στη ζωή του.