Διαλογισμοί

Διαλογισμός για θεραπεία παρελθόντος παρόντος και μέλλοντος

 

Διαλογισμός με τον Φύλακα Άγγελο